Geluk Nu

headerphoto

Zelfkennis Citaten

Er zijn vele citaten over zelfkennis te vinden.
Hierbij naar mijn mening de meest duidelijkste.

E.cummings

"The question 'who am I?' is answered by what I write, I become my writing"

Stephen Covey

"Probeer eerst iemand te begrijpen, en dan pas begrepen te worden."

Brenda Vrieze

"Als je wilt leven op de manier zoals je dat wenst, moet je je eigen wensen kennen."

Mary Craig

"Als je jong bent, krijg je nauwelijks de kans om aan de weet te komen wie je bent, omdat anderen je dat voortdurend meedelen."

T. Hermans

"Self-knowledge comes to us only in the dark times, when we are stripped of illusion and naked to truth."

Swami Venkatesananda

"Hoe verkrijg je zelfkennis? Om die vraag te beantwoorden moeten we proberen naar binnen te keren om te zien wat die zelfkennis is."

Carl Jung

"Self-knowledge is the utmost possible knowledge of his own wholeness."

Nisargadatta Maharaj

"Be interested in yourself beyond all experience, be with yourself, love yourself; the ultimate security is found only in self-knowledge. Be honest with yourself and nothing will betray you."

Lao-Tzu (Tao)

"Knowing others is wisdom;
Knowing the self is enlightenment;
Mastering others is strength;
Mastering the self is true power."

Ramana Maharshi

"Nearly all mankind is more or less unhappy
because nearly all do not know the true Self.
Real happiness abides in Self-knowledge alone.
All else is fleeting.
To know one's Self
is to be blissful always."