Geluk Nu

headerphoto

Management en Spiritualiteit: boeken

Business spiritualiteit
Paul de Blot en Petra Pronk
Een boek van en over de eerste hoogleraar Business Spiritualiteit op Nyenrode: Paul de Blot. Wat maakt hem zo bijzonder dat hij werd gevraagd voor zijn leerstoel? En wat behelzen zijn ideeën?
Business spiritualiteit is volgens De Blot een serieus alternatief voor de wijdverbreide managementstijl die alleen op winst, marktwerking en efficiency is gericht. Business spiritualiteit is geen zweverig speeltje, maar een model waarbinnen idealisme en realisme een vruchtbare wisselwerking aangaan. Toegevoegde waarde is het resultaat. Vakmanschap is daarbij van groot belang, maar samenwerking onontbeerlijk. Alleen dan komt u tot een spiritualiteit die corporatief wordt gedragen. Een succesvolle onderneming beschikt zowel over corporatieve deskundigheid als over corporatieve spiritualiteit.


Spiritualiteit in leiderschap
Wessel Ganzevoort
Veel vaker dan tien of twintig jaar geleden worden tegenwoordig de woorden spiritualiteit en leiderschap gebruikt. Organisaties hebben oog gekregen voor de waarde van mensen, hun individualiteit en authenticiteit, hun behoefte aan zelfreflectie en bewegingsvrijheid, hun vermogen tot creativiteit. Begrippen als hart en ziel worden niet alleen van toepassing verklaard op individuele mensen, maar ook op organisaties. In het verlengde daarvan wordt de organisatie niet langer gezien als een overlevingsmechanisme dat moet inspelen op kansen en bedreigingen in de omgeving, maar als een organisme dat medeverantwoordelijkheid kan nemen voor die omgeving.


Business Spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing
Paul de Blot
Op zoek naar de mystiek van het zakendoen

Dee Hock, de oprichter van de bekende Visa Card Company stelt drie vragen die hem bezig houden: - Waarom zijn onze politieke, commerciële en sociale instellingen steeds minder in staat om orde op zaken te stellen en tot fundamentele vernieuwing te komen? - Waarom komen individuen steeds meer in conflict met de instellingen waarmee ze werken en waarom raken ze er steeds meer van vervreemd? - Waarom houdt de maatschappij steeds minder rekening met het ecologische milieu?


De zeven spirituele wetten van succes
Deepak Chopra
Een praktische gids voor het vervullen van uw dromen. Gebaseerd op: Leven in overvloed De zeven spirituele wetten van succes

Dit is een boek dat u zult koesteren, want in deze praktische gids liggen de geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In 'De zeven spirituele wetten van succes' put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes te boeken.