Vreugde en Wijsheid in het Nu

headerphoto

Archief van October 2011

Verder zonder forum

1 October 2011

Na 5 jaar en bijna 100.000 berichten is het dan zo ver.  De stekker is eruit. Het Zelfkennis Forum is gesloten.

Het forum is 5 jaar geleden opgezet met het doel om samen over zelfkennis te schrijven.
Het forum heeft me mooie herinneringen gegeven. Het forum heeft dingen in gang gezet, zo wel bij mij als bij andere leden en dat vond ik heel mooi om te merken. Deze momenten herinnerden mij er aan waarom ik het forum had opgezet en hoe inspirerend het is als er een werkelijke ontmoeting plaats vindt tussen mensen.

Ik heb gemerkt dat je het als Admin maar heel moeilijk goed kunt doen.
Er wordt voortdurend aan je “getrokken”.
Vaak werden de forumregels niet nageleefd en enkelen hielden er hun eigen regels op na.
Ik vond ook dat er heel veel vaak ongevraagd gewezen en teruggewezen werd naar elkaar.

Mijn idee van het forum was altijd een ieder zijn eigen zelfkennis laten beleven en de ander daarin te respecteren d.w.z. iemand (bijv. Jan) schrijft wat hij heeft meegemaakt en hoe hij daarmee omgegaan is. Anderen kunnen dan op verzoek van Jan aangeven wat zij zien in wat Jan schrijft. Jan geeft aan tot hoeverre hij hierin het gesprek wil door-/meegaan.
Andersom kan Jan ook weer reageren op de anderen.
Dus niemand handelt op deze manier vanuit het beter weten, want er is m.i. geen “Beter” weten.
Geen autoriteiten. Geen beter weten.
Het was al snel duidelijk dat deze vorm geen concreet gestalte kreeg. Discussies ontaardden vaak in een soort „beter weten“. Het betekent niet dat er geen confrontatie mag zijn, maar altijd een liefdevolle confrontatie, en zeker niet met als enige doel het ondermijnen van de ander en jezelf ongenaakbaar houden.
Ik heb herhaaldelijk gemerkt dat sommige personen op het forum volledig geïdentificeerd waren met dit zogenaamde “Weten”, waarvan uit anderen de les wordt gelezen. Al die keren dat ik in greep bij dergelijke ontwikkelingen op het forum werd dit mij zwaar aangerekend, zoals ook nu kortgeleden weer het geval was. Het wordt persoonlijk gemaakt, er worden mensen -achter de schermen- lastig gevallen, en dat alles vanuit het zogenaamd bezig zijn met “Zelfkennis”.
Ik kon hier niet langer achter staan. Ik heb met het forum nooit een podium aan een dergelijke dynamiek willen geven.

Al maanden bedacht ik me wat te doen met het forum.
Doordat het niet voldeed aan wat ik er van verwachte heb ik gemerkt dat ik er geen plezier meer in had, naast de tijd en kosten die het met zich meebracht om het te onderhouden.
Ik merkte het afgelopen jaar dat ik minder en minder de berichten ging lezen en dat ik het idee had dat alles al vele keren eerder opgeschreven was.
Elke keer weer probeerde ik dan iets te vinden wat ik met het forum kon doen, welke richting ik ermee op kon gaan maar ik had geen idee.
Ik liet het maar weer zoals het was en deed mijn eigen dingetjes dan maar weer.
Tot dat ik uiteindelijk zag dat dat het was: Ik weet niet wat er mee te doen omdat ik er niks mee wil doen.
Daarom heb ik besloten om het forum te sluiten.

Zelfkennis.com blijft wel bestaan bestaan maar zonder forum.
Ik ga iets doen met zelfkennis in bedrijven d.w.z. aandacht voor waar de verkrampingen zitten in de bedrijfsstructuren, de jaloezieën tussen werknemers, slechte communicatie etc.
Heb dit al een tijdje willen doen en de tijd is nu aangekomen om een periode af te sluiten en aan een nieuwe uitdaging te beginnen.